Oferty

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w usługach:

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów;
 • ewidencja zakupu i sprzedaży VAT;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji VAT i wyliczenie podatku;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym odnośnie podatku dochodowego;
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu;
 • sporządzanie zeznań rocznych.

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

 • ewidencja przychodów;
 • ewidencja zakupu i sprzedaży VAT;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji VAT i wyliczenie podatku;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie zeznań rocznych.

USŁUGA KADRY - PŁACE:

 • prowadzenie akt osobowych pracownika;
 • przygotowywanie dokumentów zawarcia i rozwiązania stosunku pracy;
 • pilnowanie kalendarza pracowniczego dotyczącego urlopów;
 • nadzorowanie zatrudnienia osób na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie list płac;
 • przygotowywanie deklaracji ZUS RMUA;
 • przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
 • przygotowanie dokumentów przelewu do Urzędu skarbowego dotyczącego podatku dochodowego od pracowników;
 • sporządzanie PIT-4R i PIT-11;

W NASZYCH USŁUGACH OFERUJEMY RÓWNIEŻ :

 • doradztwo podatkowe;
 • zasięganie opinii prawnych;
 • konsultacje;
 • analizy finansowo – księgowe dotyczące sprzedaży, płynności finansowej czy też nakładów inwestycyjnych;
 • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych dla Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw;
 • rozliczenia podatku akcyzowego od produktów węglowych.
 • reprezentowanie klienta przez Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie sprawozdań z ochrony środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.

DLA NOWYCH FIRM :

 • przeprowadzenie przez zawiłości założenia i prowadzenia firmy;
 • pomoc przy wyborze formy opodatkowania;
 • konsultacje merytoryczne.

Zapraszamy do kontaktu.

Copyright © 2022 Doradca Podatkowy Teresa Świderek - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.ksiegowa.tm.pl/oferta/